Dirgel

Mae dirgelwch yn genre o ffilm sy'n troi o amgylch datrys problem neu drosedd. Mae ffilmiau dirgel yn boblogaidd oherwydd mae hynny'n ennyn diddordeb ac yn herio deallusrwydd cynulleidfaoedd trwy gliwiau. Mae pobl yn hoffi posau a throellau plot, syrpreisys clyfar na allant ddyfalu arnynt, yn ogystal â dyfalu i ble mae'r plot yn mynd gerbron ein harwr sy'n datrys trosedd. Yma fe gewch yr holl wybodaeth am gyfresi gweoedd dirgel fel lle maen nhw'n ffrydio, y cast a'r criw, cyllideb, llwyddiant neu fethiant, graddfeydd, adolygiadau ac ati.

Yn ôl i'r brig botwm
Ymunwch â Ni yn Telegram