superhero

Roedd ffilmiau archarwyr bob amser yn enwog yn Hollywood ond mae eu poblogrwydd wedi tyfu'n aml yn ystod y ddau ddegawd diwethaf ar ôl i Marvel Cinematic Universe a DC Movies gyrraedd. Mae ffilmiau fel Iron Man, Captain America, cyfresi X-Men, Logan, ffilmiau The Avengers, The Batman, ffilmiau Spider-Man, a Joker yn cael eu caru gan gynulleidfaoedd nid yn unig o'r gorllewin ond o bob cwr o'r byd. Yn India, nid yw ffilmiau archarwyr yn gwneud yn dda ar y cyfan ac eithrio cyfres Krrish ond nawr mae Bollywood hefyd yn buddsoddi mewn gwneud ffilmiau archarwyr. Yma gallwch gael yr holl wybodaeth am ffilmiau archarwyr o bob rhan o'r byd, fel eu graddfeydd IMDB, cyllideb, cast a chriw, perfformiad yn y swyddfa docynnau, faint o arian a wnaethant, ac ati.

Ymunwch â Ni yn Telegram