ActorCelebrities

Cillian Murphy Gwerth Net, Oedran, Wiki, Lluniau, Gwobrau a Dadl Heddiw

Mae'r erthygl hon yn ymdrin â gwybodaeth am werth net cyfredol Cillian Murphy yn ogystal â gwerth net y 5 mlynedd diwethaf, manylion personol, lluniau, dadlau, gwobrau, ffeithiau llai hysbys, Cwestiynau Cyffredin a phopeth yr hoffech ei wybod amdano.

Bywgraffiad a Manylion Personol Cillian Murphy

Mae Cillian Murphy yn enw enwog yn Hollywood. Yr actor heini Cillian Murphy yw un o actorion gorau Hollywood. Mae miliynau o gefnogwyr a dilynwyr Cillian Murphy yn y byd ac mae dilynwyr bob amser eisiau cael y wybodaeth fwyaf am eu hoff Actor. 


Cillian Murphy yn Sbotolau

Oriel luniau Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness
Oriel luniau Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness
Oriel luniau Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness
Oriel luniau Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness
Oriel luniau Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness
Oriel luniau Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness
Oriel luniau Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness
Oriel luniau Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness

Gwerth Net Cillian Murphy

Mae Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness yn adnabyddus am ei allu actio a'i hyblygrwydd. Mae'n actor cydnaws ac egnïol iawn, sydd â'r gallu i wneud unrhyw rôl yn rôl iddo'i hun. Efallai mai Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness yw actor diymwad Hollywood Industry ond daw ei incwm o lawer o wahanol ffynonellau fel Ffilmiau, sioeau, ardystiadau a buddsoddiadau busnes. Gwerth Net Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness yw $60miliwn yn 2022 sydd yn Arian cyfred India yn 400 Crores+ Mae cyflog misol Rwpi Indiaidd a Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness o gwmpas  $ 12Miliwn +

Enw Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness
Gwerth Net (2022) $60 miliwn o ddoleri'r UD
Gwerth Net Mewn Rwpi Indiaidd Rs 400 Crore+
Incwm a Chyflog Misol 5-7Crore+
Incwm a Chyflog Blynyddol $6 miliwn o ddoleri'r UD 
Cyflog Blynyddol Mewn Rwpi Indiaidd Rs.40Crore +
Diweddarwyd 2022

Cillian Murphy Gwerth Net yn y 5 mlynedd diwethaf

Gwerth Net yn 2021 $55 miliwn o ddoleri'r UD
Gwerth Net yn 2020 $50 miliwn o ddoleri'r UD
Gwerth Net yn 2019 $40 miliwn o ddoleri'r UD
Gwerth Net yn 2018 $30 miliwn o ddoleri'r UD
Gwerth Net yn 2017 $20 miliwn o ddoleri'r UD
Gwerth Net yn 2016 $10 miliwn o ddoleri'r UD

Dadl Cillian Murphy

  • Nid oes unrhyw ddadl yn gysylltiedig â Cillian Murphy

Darganfod Y Ffeithiau Llai Hysbys Am Cillian Murphy

  • Chwaraeodd Murphy swyddog y fyddin a gafodd sioc siel sy'n cael ei ddarganfod o long ddrylliedig yn ffilm ryfel Christopher Nolan Dunkirk (2017). Teimlai fod ei gymeriad, sy’n ddienw ac yn cael ei gredydu’n syml fel Milwr Crynwyr, yn “gynrychioliadol o rywbeth a brofwyd gan filoedd o filwyr, sef y doll emosiynol a seicolegol dwys y gall rhyfel ei chael”.
  • Mae A Quiet Place Part II, a ryddhawyd ar 28 Mai, 2021, yn serennu Murphy fel Emmett, goroeswr caled a hen ffrind teuluol i'r Abbotts. Mae cymeriad Murphy yn anfoddog yn cymryd yr Abbotts i mewn yn dilyn digwyddiadau'r ffilm gyntaf
  • Cadarnhawyd bod Murphy yn serennu fel J. Robert Oppenheimer yn ffilm Nolan Oppenheimer sydd ar ddod, a fydd yn cael ei rhyddhau ar Orffennaf 21, 2023.

Rhai Cwestiynau Cyffredin Ynghylch Cillian Murphy

Pwy yw Cillian Murphy a pham ei fod yn boblogaidd?

Yng nghanol 2004, priododd Murphy ei gariad hir-amser Yvonne McGuinness, yr oedd wedi cyfarfod yn un o sioeau ei fand roc yn 1996. Roeddent yn byw yn Llundain o 2001 i 2015, pan symudasant i Ddulyn. Mae ganddynt ddau fab, a anwyd ym mis Rhagfyr 2005 a mis Gorffennaf 2007 yn y drefn honno. Mae cerddoriaeth yn dal i fod yn rhan bwysig o fywyd Murphy.

Gyda phwy mae Cillian Murphy yn dod?

Mae Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness yn dyddio i Yvonne McGuinness

Beth yw gwerth net Cillian Murphy?

Gwerth net Cillian Murphy ac Yvonne McGuinness mewn doleri yw $60 miliwn

A oes unrhyw ddadl yn gysylltiedig â Cillian Murphy?

Nid oes unrhyw ddadl yn gysylltiedig â Cillian Murphy ar y we

Erthyglau Perthnasol

Ymunwch â Ni yn Telegram