bwydFfordd o Fyw

Manteision Cinnamon i Gleifion Diabetig

Mewn ayurveda a meysydd meddygol eraill, credir bod sinamon yn hwb i gleifion diabetig gan ei fod yn helpu i ostwng lefelau siwgr. Fel y gwyddom i gyd, siwgr gwaed uchel yn aml yw prif achos cymhlethdodau iechyd yn y corff dynol fel clefyd y galon a niwed i'r nerfau. Fodd bynnag, i wella a rheoli diabetes gall bwydydd naturiol fod yn ddefnyddiol ynghyd â thriniaeth a meddyginiaethau.

Mewn sawl rhan o'r byd, yn enwedig De-Asia ac America, mae sinamon yn un sbeis a ddefnyddir yn gyffredin y credir ei fod yn helpu i ostwng lefelau siwgr a rheoli diabetes.

Darllenwch hefyd: 5 Ryseitiau Iach o Fanana Amrwd ar gyfer Cleifion Diabetig

Parhewch i ddarllen i wybod am fwy o fuddion dŵr sinamon a sinamon:

Lleihau'r risg o ddiabetes

Mae sinamon yn gweithio fel asiant sy'n tynnu gormod o siwgr o'r corff oherwydd ei fod yn llawn priodweddau gwrthlidiol a gwrthocsidiol sydd yn y pen draw yn lleihau'r gyfradd y mae glwcos yn mynd i mewn i'r corff ac yn lleihau'r risg o broblemau sy'n gysylltiedig â diabetes. Hefyd, mae'n ddefnyddiol ar gyfer treuliad gwell, a all yn ei dro helpu i dynnu gormod o siwgr o'r corff. Mae llawer o ymchwilwyr meddygol yn awgrymu bod bwyta rhisgl sinamon yn rheolaidd yn gwella colesterol a glwcos gwaed math 2 cleifion diabetig.

Credir hefyd ei fod yn lleihau'r risg o glefydau cardiofasgwlaidd, sy'n gysylltiedig yn agos â diabetes.

Yn rheoli lefelau siwgr yn y gwaed

Mae sinamon bwytadwy neu ddŵr sinamon yn helpu i ostwng siwgr gwaed ar ôl prydau bwyd.

Yn ein bywyd bob dydd, mae'r cymeriant carb ac ansawdd y bwyd rydym yn ei fwyta yn cael effaith sylweddol ar lefelau siwgr yn y gwaed. Mae gorfwyta mewn pyliau ac arferion bwyta eraill yn achosi amrywiadau cyflym mewn siwgr gwaed a all gynyddu straen ocsideiddiol a llid, gan gynyddu'r risg o glefydau cronig. Mae'n hysbys bod bwyta sinamon mewn unrhyw ffurf ar ôl prydau bwyd yn lleihau pigau siwgr yn y gwaed. Gall sinamon rwystro ensymau treulio sy'n torri i lawr carbs yn y coluddyn bach.

Manteision Dŵr Cinnamon

Mae dŵr sinamon yn ffordd gymharol wych a hawdd o gymryd y sbeis hwn. Mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn awgrymu bod yfed dŵr sinamon yn ffordd wych o reoleiddio diabetes. I baratoi hyn, mae'r wyddoniaeth yn hawdd, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ychwanegu pinsied o bowdr sinamon i'r dŵr. Gadewch y cymysgedd wedi'i orchuddio dros nos a'i fwyta y bore wedyn ar ôl ei ferwi.

Faint o faint y dylid ei fwyta?

Mae gormodedd o bopeth yn niweidiol, mae'n eithaf naturiol. Felly, mae'n dod yn bwysig rheoleiddio cymeriant sinamon. Mae sinamon yn feddyginiaeth ardderchog i ostwng eich siwgr gwaed. Ond faint yw gormod?

Yn ôl astudiaeth feddygol, gall un gram o sinamon y dydd gynyddu sensitifrwydd inswlin yn y corff a rheoli diabetes math 2.

Gall bwyta mwy na'r dos a argymhellir hwn arwain at sgîl-effeithiau acne difrifol ac felly mae'n hanfodol ymgynghori â'ch meddyg cyn dechrau'r drefn hon.

Erthyglau Perthnasol

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Ymunwch â Ni yn Telegram