bwydFfordd o Fyw

Menyn Pysgnau a'i Fuddion i Iechyd

Mae menyn cnau daear yn faethlon, yn amlbwrpas ac mae'n un o'r sbrediadau mwyaf poblogaidd a blasus a wneir o gnau daear wedi'u rhostio'n sych. Mae cnau daear yn aml yn gysylltiedig â nifer o fanteision iechyd a hyd yn oed yn cael eu hystyried yn hwb i'r rhai sy'n dioddef o ordewdra a diabetes math 2. Mae menyn cnau daear yn opsiwn blasus ac iach i'w ymgorffori'n hawdd yn eich diet.

Darllenwch hefyd: Manteision Cinnamon i Gleifion Diabetig

Dyma restr o rai o fanteision iechyd gwych menyn cnau daear:

  • Atal Diabetes

Os ydych chi'n rhywun sy'n dioddef o ddiabetes math-2, menyn cnau daear yw'r lledaeniad iachaf i chi ac yn gyffredinol mae'n atal diabetes oherwydd ei gynnwys carbohydradau isel. Mae menyn cnau daear yn ffynhonnell dda o fagnesiwm, sy'n faethol hanfodol.

Mae peth o'r ymchwil hefyd yn awgrymu y gall bwyta tua dwy lwy fwrdd o fenyn cnau daear am bum niwrnod yr wythnos leihau eich risg o ddatblygu diabetes cymaint â 30%. 

  • Cydymaith colli pwysau gorau

Os ydych chi'n rhywun ar daith colli pwysau, cynhwyswch fenyn cnau daear yn eich diet ar hyn o bryd oherwydd ei fod yn llawn dop gweddus o ffibr. Gall ei fwyta eich helpu i reoli newyn ac felly mae'n atal goryfed byrbrydau diangen. Mae ganddo gynnwys calorïau eithaf hylaw. Fodd bynnag, cadwch olwg ar eich defnydd gan y gallai gormodedd ohono hefyd gyfrannu at ennill pwysau nas dymunir.

  • Yn Atal Problemau Calon

Mae menyn cnau daear yn gyfoethog mewn asidau brasterog mono-annirlawn, asidau brasterog amlannirlawn, niacin, fitamin E a maetholion eraill. Mae'n hysbys bod yr holl faetholion hyn yn lleihau lefelau colesterol drwg, yn cynyddu sensitifrwydd inswlin ac yn ddefnyddiol iawn wrth hybu iechyd y galon trwy ostwng pwysedd gwaed, a dad-glocio pibellau gwaed sydd wedi'u rhwystro. Felly, gall bwyta menyn cnau daear yn rheolaidd eich helpu i gael gwared ar unrhyw broblemau iechyd y galon.

  • Hwyl i Bodybuilders

Mae menyn cnau daear yn ffynhonnell gyfoethog o brotein a maetholion hanfodol eraill fel magnesiwm, haearn, fitamin B3, B6, ffibr, ac asidau brasterog omega-3. Mewn gwirionedd, dim ond dwy lwy fwrdd o fenyn cnau daear sy'n cynnwys mwy nag 8 gram o brotein ynghyd ag ef, a all helpu i hybu twf y corff, cryfhau esgyrn, a rhoi hwb i'ch imiwnedd.  

Felly, mae'n cael ei ystyried yn hwb i adeiladwyr corff.

Erthyglau Perthnasol

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Ymunwch â Ni yn Telegram