Ffordd o Fyw

Rhai Awgrymiadau ar gyfer Gwell Cwsg

Gall llawer iawn o broblemau iechyd difrifol fel strôc, diabetes, a diffyg traul gael eu hachosi gan broblem gyffredin iawn o'r enw amddifadedd cwsg. Mae'n aml yn wir nad yw pobl yn cael y 7-8 awr o gwsg o safon sy'n ofynnol, gyda phwysau cynyddol bywyd modern. Os ydych chi'n rhywun sy'n cael llawer o drafferth cysgu'n dda.

Darllenwch hefyd: Ffyrdd naturiol i'ch helpu i gysgu'n well

Dyma restr o rai awgrymiadau cyffredinol i wneud i chi syrthio i gysgu'n gyflym:

  1. Mae'n bwysig cynnal amserlen gysgu reolaidd. Gallwch chi gynnal trefn cysgu a deffro anhyblyg bob dydd, i syrthio i gysgu'n well bob dydd. Bydd hyn yn gosod cloc eich corff, felly byddwch chi'n gallu cwympo i gysgu a chodi "ar amser" yn hawdd.
  2. Er mwyn gallu cwympo i gysgu'n gyflymach, a chael cwsg o safon, mae'n bwysig cael yr amgylchedd cywir yn eich ystafell wely. Pylu'r goleuadau, diffodd ffonau a dyfeisiau eraill, a chael gwared ar synau sy'n tynnu sylw. Os ydych chi'n cysgu'n ysgafn, gallai defnyddio plygiau clust a chysgod llygaid helpu. Gallai buddsoddi mewn matresi a chlustogau o ansawdd da fel rhai gwael hefyd amharu ar ansawdd cwsg.
  3. Mae gwneud rhai ymarferion corfforol yn ystod y dydd hefyd yn syniad gwych i allu cwympo i gysgu'n gyflymach, a hefyd i sgorio cwsg o ansawdd da yn y nos, gan fod gweithio allan yn eich gwneud chi'n flinedig yn gorfforol ac yn feddyliol, sydd yn y pen draw yn gwneud i chi syrthio i gysgu'n gyflym ac yn rhoi trefn cysgu gadarn,
  4. Gallwch chi berfformio defodau ymlaciol cyn mynd i'r gwely fel darllen, myfyrio, cerdded ac ati cyn mynd i'r gwely. Bydd yn eich helpu i dawelu ac felly'n eich cynorthwyo i syrthio i gysgu'n gyflymach.
  5. Yn olaf ond nid y lleiaf, mae dilyn ffordd iach o fyw yn hyrwyddo ansawdd cwsg gwell. Ar gyfer cinio, dylid osgoi prydau trwm, sbeislyd, a dylid dewis bwyd ysgafnach, hawdd ar y stumog, er mwyn sicrhau nad yw trafferthion treulio yn amharu ar gwsg. Cwtogwch ar arferion sy'n gwaethygu iechyd fel ysmygu, yfed, yfed gormod o gaffein ac ati, gan y gallant achosi diffyg cwsg neu ansawdd cwsg gwael.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Yn ôl i'r brig botwm
Ymunwch â Ni yn Telegram