കുറ്റം

ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും, ക്രൈം ബേസ്ഡ് വെബ് സീരീസുകൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മിർസാപൂർ, പതൽലോക്, ഡൽഹി ക്രൈം, സേക്രഡ് ഗെയിംസ് തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചില വെബ് സീരീസുകൾ ക്രൈം നാടക വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്. പീക്കി ബ്ലൈൻഡേഴ്‌സ്, മണി ഹീസ്റ്റ്, ദ എക്‌സ് ഫയൽസ് തുടങ്ങിയ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രൈം വെബ് സീരീസുകളും ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. അഭിനേതാക്കളും സംഘവും എവിടെയാണ്, സംഗ്രഹം, ബജറ്റ്, അത് എവിടെയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് തുടങ്ങിയ മുൻനിര ക്രൈം വെബ് സീരീസുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ
ടെലിഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ