ഡോക്യുമെന്ററി

ഒരു വലിയ വിഭാഗം കാഴ്ചക്കാർ വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററികൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കാരണം അവ രസകരവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമാണ്. ഡിസ്കവറി പ്ലസ് പോലുള്ള ചില OTT പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ കൂടുതലും ഡോക്യുമെന്ററികൾക്കായി മാത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അമാൻഡ നോക്സ്, ഫയർ, സെന്ന, മേക്കിംഗ് എ മർഡറർ എന്നിവയാണ് പ്രശസ്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്യുമെന്ററികളിൽ ചിലത്, വൈൽഡ് വൈൽഡ് കൺട്രി, പ്ലേസിബോ, റുബാരു റോഷ്നി, ഇന്ത്യൻ പ്രിഡേറ്റർ: ദി ബുച്ചർ ഓഫ് ഡൽഹി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെന്ററികളും പ്രശസ്തമാണ്. . OTT-യിലെ മുൻനിര ഡോക്യുമെന്ററികൾ, അഭിനേതാക്കളും സംഘവും എവിടെയാണ്, സംഗ്രഹം, ബജറ്റ്, എവിടെയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ
ടെലിഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ