ഫിക്ഷൻ

ഒടിടിയിലെ ഷോകളും പരമ്പരകളും ഫിക്ഷൻ, നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം. ഫിക്ഷൻ സീരീസുകളെ നാടകം, ഹാസ്യം, ആക്ഷൻ, ഫാന്റസി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ നോൺ-ഫിക്ഷൻ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ആളുകളെയോ സംഭവങ്ങളെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡോക്യുമെന്ററികളാണ്. എല്ലാ OTT പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ഫിക്ഷനും നോൺ-ഫിക്ഷൻ വെബ് സീരീസുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മിർസാപൂർ, പഞ്ചായത്ത്, സേക്രഡ് ഗെയിംസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രശസ്ത വെബ് സീരീസുകളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഫിക്ഷൻ വെബ് സീരീസുകളും ദി ബോയ്സ്, GOT, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അറ്റോർണി വൂ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര സീരീസുകളും ഫിക്ഷൻ വെബ് സീരീസുകളാണ്. ഞങ്ങളുടെ പോർട്ടലിൽ ഈ ഫിക്ഷൻ വെബ് സീരീസുകളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ
ടെലിഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ