Lịch Sử

Tại đây, bạn sẽ nhận được tất cả thông tin về web series lịch sử như nơi phát trực tuyến, dàn diễn viên và đoàn làm phim, ngân sách, xếp hạng, đánh giá, v.v. Loạt phim lịch sử cung cấp kịch tính, cảm giác hoài cổ, chủ nghĩa thoát ly và cơ hội xem các sự kiện mà chúng ta chỉ nghe thấy hoặc đọc về. Một số web series lịch sử nổi tiếng là Vikings, The Last Kingdom, Bridgerton, The Crown, v.v. Ở Ấn Độ cho đến nay chỉ có một web series lịch sử được thực hiện là The Kingdom dựa trên Mughal King Babur trên Disney Hotstar.

Back to top
Tham gia với chúng tôi tại Telegram