Tiểu thuyết

Chương trình và chuỗi chương trình trên OTT có thể được chia thành hai loại chính là Viễn tưởng và Phi hư cấu. Loạt phim viễn tưởng được chia thành nhiều thể loại như chính kịch, hài, hành động, giả tưởng, v.v. và phi hư cấu chủ yếu là phim tài liệu dựa trên những con người hoặc sự kiện trong đời thực. Tất cả các nền tảng OTT đều chứa cả loạt phim viễn tưởng và phi hư cấu. Tất cả các web series nổi tiếng như Mirzapur, Panchayat, và Sacred Games, v.v. đều là các web series viễn tưởng nổi tiếng từ Ấn Độ và các series quốc tế như The Boys, GOT, Extra Extra Attorney Woo, v.v. đều là web series giả tưởng. Bạn có thể nhận được tất cả thông tin về những loạt phim viễn tưởng này như nơi phát trực tuyến, dàn diễn viên và đoàn phim, tóm tắt, xếp hạng, v.v. trên cổng thông tin của chúng tôi.

Back to top
Tham gia với chúng tôi tại Telegram